ufabet

ฝนมา น้ำขังระวัง โรคฉี่หนู หรือ โรคเลปโตสไปโรซิส

สาเหตุของโรคฉี่หนู

โรคฉี่หนูเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย” เลปโตสไปร่า อินเทอโรแทนส์ “สาเหตุใหญ่ ๆ มี “หนู” เป็นแหล่งรังโรคที่สำคัญที่สุดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น โค กระบือ สุกร สุนัข ฯลฯโดยเชื้อจะอยู่ในปัสสาวะของสัตว์เหล่านี้ นั้นเอง

โรคฉี่หนูติดต่อได้อย่างไร ?

ซึ่งเป็นการติดต่อจากสัตว์สู่คนแบ่งเป็นทั้งทางตรง และทางอ้อมได้แก่

ทางตรง : เป็นการสัมผัสกับปัสสาวะ หรืออวัยวะของสัตว์ที่ติดเชื้อโดยตรง

ทางอ้อม : เป็นการสัมผัสกับน้ำ หรือดินรวมไปถึงพืช ผัก ที่ปนเปื้อนเชื้อด้วยเช่นกัน

โดยติดต่อผ่านทางผิวหลังที่มีแผล รอยขีดข่วนหรือเยื่อบุของปาก ตา จมูก นั้นเอง

อาการของโรคฉี่หนู

 • ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะรุนแรง
 • อาเจียน ท้องเสีย
 • ตาแดง
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ บริเวณน่อง โคนขา หรือปวดหลัง
 • มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง

อาการของโรคฉี่หนูที่ไม่รุนแรงดังข้างต้นเป็นอาการในระยะแรกและมักหายไปได้เองใน 5-7 วัน

แต่มีผู้ป่วยราว 5-10 เปอร์เซ็นต์ ที่อาการเหมือนจะดีขึ้นและหายดี หลังจากนั้นประมาณ 1-3 วันกลับทรุดลง เนื่องจากมีการพัฒนาของโรคไปสู่โรคฉี่หนูแบบรุนแรง

ufabet

* แนะนำให้รีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำให้ทราบ เพื่อประเมินการรักษาได้อย่างถูกต้องหากปล่อยไว้จนมีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ 

ความร้ายแรงของโรคฉี่หนูการพัฒนาของโรคไปสู่โรคฉี่หนูแบบรุนแรงอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน และถึงแก่ชีวิตได้ โดยโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น มีดังนี้

 1. ตาและตัวเหลือง
 2. ไตวาย
 3. ปอดอักเสบ
 4. กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
 5. ม่านตาอักเสบ
 6. ภาวะเลือดออก เช่น เลือดออกใต้ผิวหนังเยื่อบุตา ทางเดินอาหาร
 7. เยื่อหุ้มสมอง เส้นประสาทอักเสบ และอาการทางจิต
 8. ในผู้ป่วยหญิงมีครรภ์ อาจทำให้แท้งบุตรหรือทารกในครรภ์เสียชีวิตได้

ufabet

วิธีป้องกันตัวเองจากโรคฉี่หนู

 • กำจัดหนูในบริเวณที่อยู่อาศัย
 • หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำ แช่และลุยน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อจากปัสสาวะสัตว์ที่นำโรค
 • สวมรองเท้าบูท และถุงมือยางทุกครั้งเมื่อต้องลุยน้ำขัง ให้มิดชิด
 • ล้างมือ และเท้าทุกครั้ง หลังลุยน้ำ หรือหากสัมผัสภาชนะบรรจุของเสียของสัตว์
 • รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ผัก ผลไม้ควรล้างให้สะอาดก่อนรับประทาน

ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ audioguide-videoguide.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated