Bitcoin และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ether กำลังเพิ่มขึ้น แต่กฎระเบียบที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจทำให้การรันล่าสุดของ crypto ช้าลงหลังจากข้อมูล CPI นักวิเคราะห์กล่าว

Cryptos Rally ท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อ: นี่คือเหตุผล Bitc […]